Korišćenjem e prodavnice Veridian Finance d.o.o. bićete u situaciji da nam poverite svoje podatke o ličnosti na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obrada i čuvanje Vaših podataka o ličnosti biće u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).
Korišćenjem sajta veridianfinance.com Vi prihvatate uslove opisane u ovim Pravilima o privatnosti. Stoga Vas savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se, kako biste razumeli sve uslove Vašeg sporazuma sa nama.

PODACI O RUKOVAOCU:

Poslovno ime: Veridian Finance d.o.o.
Sedište: Arsenija Čarnojevića 11, 22 000 Sremska Mitrovica
Delatnost: Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem
MB: 21853518
PIB:111958852
Web adresa: veridianfinances.com
E-mail: veridianfinances@gmail.com
Tel: +381616502534

VRSTE LIČNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO OD KORISNIKA, KUPACA (REGISTROVANIH I NEREGISTROVANIH) I POSETILACA:

– Podaci koje lično unosite prilikom registracije:
Ovo su Vaši podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na našoj prodavnici. U tom smislu možemo sačuvati i obraditi podatke poput: imena, prezimena, e-mail adrese, broja telefona, adrese stanovanja i korisničkog imena.
– Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem online prodavnice:
Možemo sačuvati i obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode pogledali.
Možemo prikupiti i obraditi podatke o tipovima uređaja sa kojih pristupate portal-prodavnici kao što su: brend i tip Vašeg uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, kao i podatke o internet mreži sa koje pristupate.
Možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa ili GPS senzor Vašeg mobilnog telefona.
Kada pristupate online prodavnici, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-a i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno kako bismo Vam prikazali oglasne poruke.
– Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja:
Kada koristite našu online prodavnicu možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama kao što su: novčani iznos uplate, naziv Vaše banke, broj tekućeg računa, mesto i vreme uplate.
– Podaci koji su relevantni za rešavanje reklamacija:
U svrhu rešavanja reklamacija obrađivaće se identifikacioni podaci, korisničko ime, kontakt podaci, kao i podaci o interakciji sa Rukovaocem (e-mail adresa, telefon i sms ili WA/ Viber poruke).

SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE

Svrha obrade jeste: korišćenje internet stranice Bioko kozmetika prodavnica radi zaključenja Ugovora o omogućavanju kupovine robe preko elektronske platforme.
Dostavljanje Newsletter (materijal reklamnog sadržaja) i plasiranje reklamnog materijala/retargetiranje.
Pravni osnov obrade jeste: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti; izvršenje zaključenog ugovora.

ROK ČUVANJA PODATAKA I KRITERIJUM ZA NJEGOVO ODREĐIVANJE

Podaci o prodaji i novčanim transakcijama, čuvaju se dok korisnik ne izbriše svoj korisnički nalog.

PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.
Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.
U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.
Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na adresu: veridianfinances@gmail.com
Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom br. 21 Zakona i članom br.12 GDPR.
Korisnik/kupac može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti:
Veridian Finance d.o.o.
Arsenija Čarnojevića 11, 22 000 Sremska Mitrovica
Telefon: +381616502534
E-mail:veridianfinances@gmail.com

Davanje sledećih podataka o ličnosti je neophodan uslov za zaključenje ugovora: ime i prezime, e-mail adresa, telefon i adresa (stanovanja i/ili adresa za isporuku robe).
Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose i za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI U VEZI SA VAŠIM LIČNIM PODACIMA

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti kao i bilo kakve nejasnoće o načinu sakupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite putem e-maila: veridianfinances@gmail.com

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova politika je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnica će sve korisnike obavestiti o izmenama putem e-maila i jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene koje se dogode, budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnice.