Uslovi korišćenja

OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM DRUŠTVU:

Poslovno ime: Veridian Finance d.o.o.
Sedište: Arsenija Čarnojevića 11, 22 000 Sremska Mitrovica
Delatnost: Upravljačke delatnosti; savetovanje u vezi sa upravljanjem
MB: 21853518
PIB:111958852
Web adresa: veridianfinances.com
E-mail: veridianfinances@gmail.com
Tel: +381616502534
Žiro račun: 160-6000001799124-48, Banca Intesa

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa porudžbinom ili u slučaju reklamacija ili otkaza porudžbine kontaktirajte nas.

Ovi opšti uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranice veridianfinances.com (u daljem tekstu: Veridian Finance d.o.o. prodavnica) i napisani su u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Uslovi uređuju funkcionisanje Veridian Finance d.o.o. prodavnice, te pravni odnos između Veridian Finance d.o.o. (u daljem tekstu Trgovac ) i kupaca proizvoda, roba ili usluga (u daljem tekstu: Kupci).
Korišćenjem Veridian Finance d.o.o. prodavnice potvrđujete da ste saglasni sa uslovima korišćenja.
Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između Trgovca i Kupca u trenutku kada Trgovac potvrdi porudžbinu i Kupac primi prvu elektronsku poruku o statusu svoje porudžbine.

Šta je Veridian Finance d.o.o. prodavnica

Veridian Finance d.o.o. prodavnica je internet stranica namenjena prodaji ugovora, obrazaca i formulara

Ponuda

Ponuda proizvoda na Veridian Finance d.o.o. prodavnici se zbog prirode poslovanja može povremeno menjati. Cene pojedinačnih proizvoda mogu biti redovne cene, akcijske cene, odnosno cene s popustima.
Fotografije, slike ili video materijal objavljeni u okviru ponude vlasništvo su Trgovca ili njegovih dobavljača i poslovnih partnera.
Fotografije, slike ili video materijal objavljeni u okviru ponude su isključivo simbolični i dati su samo radi obaveštenja, te mogu odstupati od realnog izgleda proizvoda.
​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnica prodaje proizvode putem interneta i prodaju vrši na teritoriji Republike Srbije i inostranstva. Proizvodi naručeni putem ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnice dostavljaju se elektronski putem preuzimanja nakom uspešne kupovine.

Postupak registracije

Registrovani Kupac ima mogućnost odlaska na stranicu za odabir plaćanja bez ponovnog unošenja svojih ličnih podataka.
Da bi se registrovao na ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnici Kupac mora imati najmanje 18 godina.
Prilikom registracije i kreiranja svog naloga, Kupac unosi sledeće podatke: ime i prezime, e-mail, telefon i adresu za isporuku proizvoda. Nakon unosa navedenih podataka, Kupac dobija e-mail sa potvrdom o izvršenoj porudžbini i e-mail za potvrdu registracije . Kupac treba da izvrši potvrdu klikom na odgovarajuće polje u e-mailu i zatim da kreira lozinku.
​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnica ne odgovara za tačnost podataka unetih od strane Kupca.
Ukoliko dođe do promene podataka, Kupac je dužan da ažurira svoj korisnički nalog.
Kao registrovan Kupac, nakon unošenja svog korisničkog imena i lozinke, Kupac u okviru svog korisničkog naloga ima uvid u trenutne i prethodne kupovine.

Kupovina u ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnici je moguća i bez registracije i kreiranja korisničkog naloga.
Kupac kupovinu može izvršiti i kao neregistrovani Kupac, kada je prilikom porudžbine neophodno da unese sve relevantne podatke za isporuku robe (ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i kontakt telefon).

Naručivanje i isporuka

Kupovina putem ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnice moguća je za registrovane i neregistrovane Kupce.
Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom na dugme “Kupi”, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.

Nakon zaključenja porudžbine na e-mail koji je Kupac ostavio kao kontakt, biće prosleđena potvrda da je porudžbina primljena od strane Trgovca.

Trgovac zadržava pravo da u slučaju da postoji izvesna kontradiktornost ili nejasnoća u registrovanim podacima Kupca ili narudžbenici, pre dalje obrade iste, izvrši proveru podataka koje je Kupac naveo prilikom kreiranja porudžbine u cilju validacije istih i da kontaktira Kupca e-mailom ili telefonskim putem radi ispravljanja istih i što efikasnije realizacije isporuke naručenih proizvoda.

Trgovac zadržava pravo otkazivanja porudžbine usled tehničkih i drugih razloga, o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije ili telefonom.
Po prijemu porudžbine i obavljenoj validaciji podataka o Kupcu ili porudžbini, Trgovac pristupa obradi porudžbine.
Smatra se da je ugovor o prodaji na daljinu zaključen između Trgovca i Kupca u trenutku kada Trgovac potvrdi porudžbinu i Kupac primi prvu elektronsku poruku o statusu svoje porudžbine.
Kupac je lice čiji su podaci navedeni u porudžbini. Podatke o kupcu nije moguće izmeniti nakon slanja porudžbine.

Cene proizvoda

Cene svih proizvoda istaknutih ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnici su unapred određene i iskazane su zajedno sa pripadajućim PDV-om. Cene važe za sve Kupce samo i isključivo za vreme trajanja ponude, samo na ovoj internet stranici i samo pod ovim Opštim uslovima.
Zadržavamo pravo izmena cena. Cene se zaokružuju na dva decimalna mesta.

Plaćanje platnim karticama

Poslednji korak plaćanja realizuje se na zaštićenoj web strani ChipCard-a. gde Kupac unosi podatke o svojoj platnoj kartici. Ukupna suma i broj pošiljke su automatski uneti i ne mogu se menjati. Ukoliko je došlo do neke greške u vezi sa transakcijom, Kupac će biti vraćen nazad na prodavnicu sa obaveštenjem o neuspešnoj transakciji.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu”.
Trgovac se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Kupcu i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice, odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.). U navedenom slučaju Trgovac neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.
Trgovac nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.
Trgovac će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Kupcu, kao i o podacima o izvršenom plaćanju e/računa. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i biće dostupni samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Trgovac neće koristiti navedene podatke o Kupcu u cilju dostave reklamnih obaveštenja svojih i/ili trećih lica, osim u slučaju da je Kupac dao svoju izričitu saglasnost za isto.
Kupac sve reklamacije na izvršeno plaćanje može uputiti na e-mail adresu : veridianfinances@gmail.com

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Trgovca.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju!

Dostava robe i eventualna ograničenja

Trgovac vrši isporuku na teritoriji cele Srbije inostranstva, preuzimanjem proizvoda elektronskim putem nakon uspešne kupovine.
Ukoliko Kupac ima problem sa preuzimanjem proizvoda, može kontaktirati Trgovca na e-mail adresu: veridianfinances@gmail.com

Reklamacije i povraćaj sredstava

Kupac (potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača) može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava pre svega u smislu nesaobraznosti robe, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.Trgovac je Kupcima (potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača) odgovoran za eventualnu nesaobraznost na robi u roku od dve godine od dana prelaska rizika za kupljene proizvode na Kupca, odnosno od dana izvršene isporuke proizvoda.

Ukoliko sa proizvodom kupljenim putem sajta ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. prodavnica Kupac ima neki problem ili pitanje, može kontaktirati Trgovca na broj telefona 0616502534, radnim danima od 10h do 17h., kao i elektronskim putem na e-mail veridianfinances@gmail.com
Kupac je dužan da odmah po prijemu, pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima odmah obavesti dostavljača.
Kupac (potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača) može da izjavi reklamaciju elektronskim putem na e-mail adresu: veridianfinances@gmail.com ili na telefon 0616502534, ili pisanim putem na adresu sedišta Trgovca – Arsenija Čarnojevića 11, 22 000 Sremska Mitrovica, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).
Trgovac je dužan da Kupcu (potrošaču u smislu Zakona o zaštiti potrošača) izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem na e-mail koji je kupac dostavio potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Ovaj odgovor će sadržati odluku Trgovac da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Eventualno produženje roka za rešavanje reklamacije je moguće samo uz obaveštenje i saglasnost kupca.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ​​​​​​​Veridian Finance d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

U slučaju Kupaca na koje se ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u vezi materijalnih nedostataka na proizvodima.

Obaveštenja Kupaca

Ako Kupac ima bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa sajtom Veridian Finance d.o.o. prodavnica, može iste uputiti na e-mail adresu veridianfinances@gmail.com

Odricanje od odgovornosti
Uprkos trudu da ponuda bude što tačnija i ažurnija, može se desiti da se podaci o proizvodu promene toliko brzo da ih Trgovac ne može ispraviti ili izmeniti i da se još uvek neizmenjeni nađu na Veridian Finance d.o.o. prodavnici. Ukoliko dođe do narudžbine takvog proizvoda, Kupac će biti obavešten o promenama, a prodaja prekinuta.

Tačnost podataka
Trgovac nastoji da informacije objavljene na Veridian Finance d.o.o. prodavnici održava tačnim i ažurnim, ali ne daje nikakve garancije niti obećanja da takve zaista i jesu, niti snosi bilo kakvu odgovornost niti posledice, direktne ili indirektne, proistekle iz pretpostavke Kupaca da informacija sa Veridian Finance d.o.o. prodavnice jesu tačne i ažurirane. U slučaju da Kupac primeti neku nepravilnost, može o tome obavestiti Trgovca na e-mail veridianfinances@gmail.com kako bi se izbegle eventualne neprijatnosti.

Promene sajta
Trgovac zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području.

Promena uslova korišćenja
Trgovac može bilo kada, bez prethodne najave izmeniti ili dopuniti ove uslove korišćenja.
U slučaju izmena Trgovac će sve Kupce obavestiti o izmenama putem e-mail-a i jasno uočljivih obaveštenja koji će biti objavljeni na internet stranici Veridian Finance d.o.o. prodavnice. U slučaju da bilo koje buduće promene ovih uslova budu podrazumevale umanjenje prava Kupca, Trgovac će tražiti od Kupca izričiti pristanak za nastavak korišćenja Veridian Finance d.o.o. online prodavnice.
Daljim korišćenjem bilo kojih usluga sajta, Kupca je saglasan da prihvata sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

Sudska nadležnost i primena prava Republike Srbije

U slučaju spora proisteklog iz primene ovih Opštih uslova i u vezi sa kupovinom proizvoda na internet stranici Veridian Finance d.o.o. prodavnica ugovorne strane će nastojati da reše spor mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne reše spor mirnim putem, ugovara se nadležnost nadležnog suda u skladu sa pravom Republike Srbije. Ovi Opšti uslovi su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima primenjivaće se relevantne odredbe prava Republike Srbije.

Zaštita podataka o ličnosti

U ime Veridian Finance d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Veridian Finance d.o.o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”

PRAVA I OBAVEZE KUPCA (POTROŠAČA U SMISLU ODREDBI ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA) KOD KUPOVINE NA DALJINU

Poštovani Kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br 62/2014 i br 6/2016) kupovina preko naše internet stranice Veridian Finance d.o.o. prodavnica smatra prodajom na daljinu.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora, izjavom koju daje na posebnom obrascu za odustanak od Ugovora zaključenog na daljinu.

Prilikom odustanka, Kupac može, ali ne mora, da navede razloge zbog kojih odustaje. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. zakona o zaštiti potrošača.

Kupac nema pravo da odustane od Ugovora u slučaju:
1) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je način rešavanja sporova između potrošača i trgovca, posredovanjem ili arbitražom, u skladu sa zakonima kojima se uređuje posredovanje i arbitraža. Trgovac unapred prihvata vansudsko rešavanje eventualnih potrošačkih sporova.
Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom tj. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Kupca, odbiće se vraćanje uplate.

Trgovac je u slučaju zakonitog odustanka od Ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Trgovcu, u zavisnosti od toga šta prvo nastupa.

Postupak u slučaju odustanka od ugovora zaključenog na daljinu
Pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu Kupac može ostvariti na sledeći način:

Slanjem popunjenog obrasca – OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU na adresu Trgovca ,Veridian Finance d.o.o., Arsenija Čarnojevića 11, 22 000 Sremska Mitrovica ili na e-mail veridianfinances@gmail.com u kom slučaju će Trgovac obavestiti Kupca o prijemu obrasca.